יום: 30 בינואר 2020

Training

31.01.20 יום ו'

חימום: פעמיים
80 חבל
30 דדליפט KB
20 ABMAT

יסוד
ברכיים למרפקים / בשכיבה

כוח
DEADLIFT 5-5-3
10 כדור קיר כבד בין לבין
כולל אחרי

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה דדליפט 50% RM3
דקה שכיבות סמיכה / ברכיים
דקה ברכיים למרפקים / בשכיבה
דקה מנוחה
*לרשום את התוצאה אחרי כל סבב

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
100 קפיצות חבל / 50 כפולות
15 קפיצות קופסה
15 כדור קיר