יום: 3 בפברואר 2020

Training

03.02.20 יום ב'

חימום: פעמיים
15 ABMAT
20 משיכות טבעת
30 שניות סקווט עמוק
30 שניות סמיכה קדמית

יסוד
בקסקווט שק כוח
קלין וג'רק KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
בקסקווט שק כוח
ABMAT
כדור קיר
שכיבות סמיכה /ברכיים /קופסה
הנפות KB
קפיצות קופסה / עליות

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
דקה כל אחד למשך 6 דקות (פעמיים את הרשימה)
קלין וג'רק יד שמאל
הנפות KB רוסיות
קלין וג'רק יד ימין