יום: 5 בפברואר 2020

Training

05.02.20 יום ד'

חימום: פעמיים
5 פולקום מעל קופסה
20 סקווטים
10 היילו KB

יסוד
לנג' עילי בהליכה עם פלטה

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 לנג'ים בהליכה עם פלטה עילית
30 ברכיים למרפקים
30 ABMAT
30 סומו דדליפט הייפול KB
30 ABMAT
30 ברכיים למרפקים
30 לנג'ים בהליכה עם פלטה עילית

תרגולת 2 WOD – טבטה
מתח/בקפיצה/משיכות טבעת בלבד