יום: 17 בפברואר 2020

Training

17.02.20 יום ב'

חימום: פעם אחת
12 פטיש בכל יד
20 סומו דדליפט
12 הרמות כדור
20 ABMAT

יסוד
קלין KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
דקה מאמץ וחצי דקה מנוחה עד השלמה
(ניתן לפצל)
10 פושפרס KB בכל יד
20 משיכות טבעת / אופקיות
30 קלין KB בכל יד (60 סה"כ)
40 כדור קיר
50 עליות קופסה
60 גובלט סקווט
70 הנפות KB
80 ABMAT
90 סקווטים
100 קפיצות חבל

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה צידית בהחלפת צדדים