יום: 19 בפברואר 2020

Training

19.02.20 יום ד'

חימום: פעם אחת
30 סקווטים
10 סומו דדליפט KB
10 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה

יסוד
מעברי קופסה עם 2KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
12 כדור קיר
12 הנפות KB
6 מעברי קופסה עם 2KB
3 פולקום

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
12 ABMAT
6 מעברי KB בישיבה
10 שניות סמיכה צידית
* כל סבב עושים בצד אחר