יום: 23 בפברואר 2020

Training

23.02.20 יום א'

חימום: פעמיים
5 כפיפות בטן GHD או 10 רלמ"מ
30 הנפות KB רוסיות
20 קפיצות לנג'ים

כוח
THRUSTER 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
10-20-30
סנצ' KB / DB בכל יד
שכיבות סמיכה / קופסה / ברכיים
ABMAT + WB
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
מתח