יום: 19 במרץ 2020

At Home

20.03.20 יום ו' אימון בית

חימום: פעמיים
20 הנפות KB / חפץ אחר
חצי דקה סמיכה קדמית
INCH WORM הלוך ושוב

יסוד
ABMAT+KB
ט'רסט חפץ/ כדור קיר

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3 חזרות
40 קפיצות חבל / 30 כוכב / 20 כפולות
20 הנפות KB רוסיות /חפץ כבד כלשהו
10 שכיבות סמיכה/ ברכיים
15 ABMAT+KB או ABMAT+WB
35 סקווטים /על כדור

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 מתח/ משיכות טבעת/ משיכות מכל סוג שהוא
5 כדור קיר/ ט'רסטר חפץ כלשהו
10 לנג'ים עם חפץ עילי