יום: 22 במרץ 2020

At Home

23.03.20 יום ב' אימון בית

חימום: פעמיים
16 הנפות KB / ג'ריקן
10 הרמת רגליים בשכיבה
5 פולקום
5 היילו עם KB או DB

יסוד
דיפים טבעות / כיסאות /אחוריים
סקווט סנצ' מקל

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21 חתירה בכל יד תוך כדי השענות על כסא
15-12-9 דיפים על טבעות/ כיסקות/ קופסה
30-30-30 סקווט
10-10-10 דדליפט KB / חפץ כבד
20-20-20 ABMAT

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט סנצ' עם מקל או מוט
BRING SALLY UP – סקווט סנצ'
BRING SALLY DOWN – התיישרות