יום: 29 במרץ 2020

Training

29.03.20 יום א'

חימום: פעמיים
10 הנפות קטלבל רוסיות של יד אחת בכל יד
12 לנג'ים בקפיצה
חצי דקה סמיכה צידית כל צד

יסוד
KB קלין וג'רק

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-10-14-18
ABMAT + WB או ABMAT + KB
KB קלין + ג'רק מתחלף
כדור קיר או ט'רסטר כדור קיר עם קפיצה קלה
משיכות טבעת / עם כיסא/ חתירה צידית
בסוף כל סבב 30 חזרות של:
1. סקווט
2. קפיצות חבל/ קפיצות כוכב

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט על כדור

תרגולת 3 WOD – טבטה
אופניים
שכיבות סמיכה / ברכיים