יום: 30 במרץ 2020

At Home

30.03.20 יום ב'

חימום: פעמיים
20 הנפות
20 טיפוסי הרים
10 ישיבות V

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
15 פושפרס KB ביד ימין
30 הנפות KB
15 פושפרס KB יד שמאל
15 דדליפט שני חפצים כבדים
30 ABMAT
15 שכיבות סמיכה

תרגולת 2 WOD – ספרינט
שלוש פעמים
חצי דקה ריצה במקום עם הרמת ברכיים
10 עליות קופסה/ כיסא רוסיות
חצי דקה היצמדות לכיסא מלמטה/ מתח עליון