יום: 31 במרץ 2020

At Home

01.04.20 יום ד' אימון בית

חימום: פעמיים
20 גובלט סקווט
חצי דקה ריצה במקום
20 הנפות KB רוסיות

יסוד
קימה טורקית TURKISH GETUP

כוח
סקווט אחורי עם שק POWERBAG BACKSQUAT
5-5-5-5
בנצ'פרס רצפה FLOOR BENCHPRESS
5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 פעמים
30 לנג'ים במקום עם 2KB
10 חתירה KB על כיסא יד ימין
10 חתירה KB על כיסא יד שמאל
10 קימות טורקיות מלאות (5 כל יד)

תרגולת 2 WOD – טבטה
כפיפות בטן ABMAT
הנפות KB

At Home

31.03.20 יום ג' אימון בית

חימום: פעמיים
20 לנג'ים
5 פולקום
20 ABMAT
10 הנפות KB

תרגולת 1 WOD – טבטה סטטית
סמיכה קדמית
סמיכה צידית

יסוד
הליכת חוואי
בחלל מצומצם ועם המשקל של הדדליפטים מאתמול
* יש למדוד את החלל בו מצבעים
את התרגולת ולחשב את ה 50 מ'
הנחוצים

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
(מותאם) TAMA
-30 מ' הליכת חוואי
(לפי החישוב של החלל)
11 רלמ"מ / הרמת רגליים בשכיבה
21 שכיבות סמיכה / ברכיים
31 גובלט סקווט
-30 מ' הליכת חוואי
(לפי החישוב של החלל)
08 רלמ"מ / הרמת רגליים מהרצפה
18 שכיבות סמיכה / ברכיים
28 הנג' קלין מתחלף עם KB / DB
-30 מ' הליכת חוואי
(לפי החישוב של החלל)
04 רלמ"מ / הרמת רגליים מהרצפה
14 שכיבות סמיכה / ברכיים
24 פושפרס (12 כל יד)
-30 מ' הליכת חוואי
(לפי החישוב של החלל)
02 רלמ"מ / הרמת רגליים מהרצפה
12 שכיבות סמיכה / ברכיים
12 הנפות KB

תרגולת 3 WOD – סאלי
שכיבות סמיכה ב V הפוך

תרגולת 4 WOD – טבטה
הנפות KB רוסיות