יום: 5 באפריל 2020

At Home

05.04.20 יום א' אימון בית

חימום: פעמיים
15 הנפות KB
15 גובלט סקווט
10 קפיצות שפיפה TUCH JUMPS
15 כפיפות ABMAT

יסוד
שכיבות סמיכה פליאומטריות

שכיבות סמיכה ביד אחת

כוח
שכיבות סמיכה/ברכיים עם יד אחד
ימין 5-5-5-5
שמאל 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
ABMAT+WB או ABMAT+KB
מתח או חתירה צידית כל יד (X2ׂ)
שכיבות סמיכה/ברכיים באוויר
שליש פולקום
לנג'ים בכל רגל (X2)
שליש ט'רסטרים כדור כוח/DB

תרגולת 3 WOD – סאלי
סנצ' DB/KB יד שמאל
סקווטים
סנצ' DB/KB ביד ימין
סקווטים