יום: 3 ביוני 2020

KELLY

03.06.20 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
15 גובלט סקווט
10 כפיפות ABMAT+WB

יסוד
FRONTSQUAT
TOES2BAR

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
HANDSTAND HOLD 20-20-20

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן (KELLY)
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 רלמ"מ / 10 הרמות רגליים בשכיבה
5 שכיבות סמיכה
10 כפיפות ABMAT