יום: 4 ביוני 2020

Training

04.06.20 יום ה'

חימום: פעמיים
ריצת 200 מ'
10 שכיבות סמיכה יוגה
10 לנג'ים + רוטציה

יסוד
POWER SNATCH
BACKSQUAT

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
5 שניות ע. ידיים בין לבין
או ניסיון ל 5 מ' הליכת ידיים

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
3 ט'רסטר
5 מתח / בקפיצה
5 שכיבות סמיכה
7 ABMAT + WB

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
10 פאור סנצ'
ללא מדידת זמן ובמשקל של הט'רסטר
עבודת סקיל