יום: 6 ביוני 2020

TABATA SOMETHING ELSE

07.06.20 יום א'

חימום: פעמיים
20 כפיפות ABMAT
30 פטיש (15 בכל יד)
40 קפיצות חבל

יסוד
רלמ"מ

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד'
1. 2 פוזישן קלין
2. 4 רלמ"מ / בשכיבה

תרגולת 1 WOD – חגיגת טבטות
חגיגת טבטות: כל טבטה בנפרד
טבטה מתח / בקפיצה
טבטה שכיבות סמיכה
טבטה ABMAT
טבטה סקווטים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
מוט בלבד
15 סקווט עילי
15 פאור סנצ'

פוזישן קלין

שלבים ברלמ"מ