יום: 18 ביוני 2020

PartnerWod

19.06.20 יום ו'

חימום: פעמיים
10 גובלט סקווט
20 כפיפות ABMAT
20 סומו דדליפט הייפול עם KB קל

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
10 ישיבות V בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
אימון זוגות : GILBERSARY
באי אין (BUY IN):
50 פולקום (בני הזוג מתחלפים עד להשלמה)
ואז
שלוש פעמים:
20 כדור קיר
15 הנפות KB
10 סקווט קלין 50% מסקווט קדמי של כוח
5 רלמ"מ / ברכיים לחזה
10 סקווט קדמי 2KB
15 הנפות KB
דקה מנוחה
*בן הזוג חייב להיות בסמיכה צידית בשביל להמשיך
ניתן להחליף צד של סמיכה צידית תוך כדי

תרגולת 2 WOD – טבטה
סנצ' KB /DB (ביד מתחלפת על הרצפה)

Training

18.06.20 יום ה'

חימום: פעמיים
10 קפיצות קופסה
15 חתירות KB על קופסה בכל יד
30 ABMAT

יסוד
קימה טורקית
TURKISH SITUP

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3-3
2 קימות טורקיות מלאות בין לבין
אחת בכל יד

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 ד'
10 סנצ' KB (ביד אחת בלבד)
10 פולקום
5 רלמ"מ / הרמת רגליים בתלייה
10 ק. טורקיות חלקיות (ביד אחת בלבד)
כל סבב משתמשים ב KB באותה יד
להחליף ידיים בין סבב לסבב

תרגולת 2 WOD – צ'קאות
ברגנר עם מקל
20 סנצ' עם משקל קל
וללא מדידת זמן – עבודה על טכניקה

קימה טורקית מלאה

קימה טורקית חלקית