יום: 21 ביוני 2020

Training

21.06.20 יום א'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
10 בוקר טוב עם מוט
10 גובלט סקווט עם 2 שניות השהייה
16 לנג'ים עם פלטה
חצי דקה תליה על מוט

יסוד
DUMBELL WALKING OVERHEAD LUNGE

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-3
5 מתח סטריקט / גומי בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
10 ד
15 הנפות KB
10 לנג'ים עם 2KB באוברהד במקום
5 כדור קיר
*סקייל למי שצריך בלנג' ניתן להשתמש בפלטה

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
400 מ' ריצה
10 ט'רסטרים 2KB
11 מתח / בקפיצה
20 כפיפות ABMAT
*מומלץ להשתמש ב2KB של התרגיל הקודם