יום: 30 ביוני 2020

Training

30.06.20 יום ג'

חימום: פעמיים
20 ABMAT +WB
20 הנפות KB
10 אינצ'וורם
100 ריצה

יסוד
סנצ' דמבל / קטלבל

כוח
SNATCH DB 6-6-6-6

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
5 סנצ' DB/KB ימין
5 סנצ' DB/KB שמאל
4 מתח / 10 משיכות טבעת
20 כדור קיר
30 קפיצות חבל / 10 כפולות
* KB ניתן לעשות 10 בהחלפת ידיים

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
30 מעברים רוסיים עם פלטה/KB
20 רלמ"מ / הגבהת רגליים
10 פולקום
TC = 18

Training

29.06.20 יום ב'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
20 הנפות KB
20 משיכות טבעת
12 לנג'ים עם פלטה
SLIPS

יסוד
מתח

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 מ' ריצה / 80 קפיצות חבל
21 גובלט סקווט
21 הנפות KB
200 מ' ריצה / 80 קפיצות חבל
15 מתח / עליון / בקפיצה / טבעת
15 כדור קיר
200 מ' ריצה / 80 קפיצות חבל
9 אופניים כל רגל
9 הרמות רגליים בתלייה בשכיבה
TC = 24

תרגולת 2 WOD – טבטה
בטן סטטית (סמיכה קדמית וצידית)