יום: 1 ביולי 2020

Training

01.07.20 יום ד'

חימום: 3 פעמים
80 קפיצות חבל
10 קפיצות קופסה
10 קימות טורקיות (5 כל צד)

יסוד
BEAR COMPLEX

כוח
BEAR COMPLEX 3-3-3-3
לעלות במשקל.

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
דקה קומפלקס דוב
דקה פולקום מעל מוט
דקה ABMAT
2 דקות מנוחה
*משקל 60% מהמשקל בכוח

**לרשום מספר חזרות בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
ללא מדידת זמן
סקווט עילי עם המוט של התרגיל
או עם פחות

קומפלקס דוב