יום: 3 ביולי 2020

Training

03.07.20 יום ו'

חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
20 גובלט סקווט
10 שכיבות סמיכה

כוח
SUMO DEADLIFT 5-5-5-3-3
GHD BACK EXTENSION 5-5-5-5

יסוד
SUMO DEADLIFT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30
כדור קיר
סומו דדליפט RX 70% מסומו בכוח
הנפות KB
פולקום
סקווט על כדור

KAREN

02.07.20 יום ה'

חימום: 2 פעמים
20 סקווטים על כדור
20 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה
200 ריצה

יסוד
כדור קיר

תרגולת 1 WOD – קרן KAREN
150 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
10-20-30
ABMAT+WB
חתירת KB כולל
קלין KB/DB כולל
משיכות טבעת / אופקיות על קופסה
ישיבות V
TC = 25