יום: 6 בספטמבר 2020

Training

06.09.20 יום א'

חימום: פעמיים
2 טיפוס חבל / משכיבה
חצי דקה סמיכה קדמית
30 הנפות KB
16 לנג'ים עם פלטה עילית

יסוד
סקווט קדמי
דדליפט

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
DEADLIFT 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
26 דקות (!)
6 דדליפט ברבל
9 פולקום מעל מוט
6 משיכות טבעת / 2 מתח
9 ABMAT
6 שכיבות ברכיים / 3 שכיבות סמיכה
9 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
לנג'ים במקום