חודש: נובמבר 2020

Training

30.11.20 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
רלמ"מ

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 דקות
80 קפיצות חבל/ 40 כפול
5 הנפות KB
הליכת חוואי (הקפת החדר)
5 הנפות KB
20 סקווט קדמי 2KB
5 הנפות KB
10 רלמ"מ / הרמת רגליים בשכיבה
5 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
כדור קיר

תרגולת 3 WOD – טבטה
ABMAT

Training

28.11.20 מוצ"ש

חוזרים (לבחוץ)

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
דיפים טבעות / אקצנטרי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 כדור קיר
5 דיפים בטבעות / 15 דיפים אחוריים
10 מתח / 20 משיכות טבעת
5 ט'רסטר 80% ממשקל הפרס
10 שכיבות סמיכה / 20 שכיבות ברכיים
30 כפיפות ABMAT עם כדור קיר

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
20 קלין וג'רק
10 סנצ'
עם המוט והמשקל של ה WOD הקודם
כדי להוריד קצת חלודה