יום: 29 בנובמבר 2020

Training

30.11.20 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
רלמ"מ

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 דקות
80 קפיצות חבל/ 40 כפול
5 הנפות KB
הליכת חוואי (הקפת החדר)
5 הנפות KB
20 סקווט קדמי 2KB
5 הנפות KB
10 רלמ"מ / הרמת רגליים בשכיבה
5 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
כדור קיר

תרגולת 3 WOD – טבטה
ABMAT