יום: 2 בדצמבר 2020

Training

03.12.20 יום ה'

חימום: פעמיים
ריצת הקפה / 100 קפיצות חבל
20 סקווטים
10 משיכות טבעת
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
2 KB פושפרס
טפיחות כתפיים בע. ידיים
הנג קלין

כוח
CLEAN 5-5-3
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
6 פושפרס 2KB
10 קפיצות קופסה
6 ישיבות V
10 עליות קופסה + KB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 הנג פאור קלין
6 טפיחות כתפיים בע. ידיים / 12 במצב 2