יום: 3 בדצמבר 2020

Training

04.12.20 יום ו'

WOD

חימום: פעמיים
10 משיכות טבעת / אופקיים
30 הנפות KB
5 שכיבה מלאה לעמידת ידיים על קיר

יסוד
רלמ"מ TOES TO BAR

דיפים טבעות

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חמש חזרות
30 שניות רלמ"מ / הרמות רגליים
30 שניות מנוחה
30 שניות דיפים טבעות / אחוריים על קופסה
30 שניות מנוחה
30 שניות דדליפט 70% משקל גוף
30 שניות מנוחה
30 שניות דחיקה בע. ידיים / פושפרס
30 שניות מנוחה
*בסוף כל סבב לרשום את התוצאה
של סך כל החזרות

תרגולת 2 WOD – סאלי
רולאוט עם המוט של הדדליפט
(ROLLOUT)

ENDURANCE

יסוד
פולקום שכיבות סמיכה כפול

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 קפיצות קופסה
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 טויסט רוסי עם KB/פלטה
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 דדליפט 2KB/2DB
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 כפיפות ABMAT
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 לנג'ים עם KB
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 משיכות טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
פולקום שכיבות סמיכה כפול
סקווטים