יום: 6 בדצמבר 2020

Training

06.12.20 יום א'

חימום: פעמיים
5 שכיבות סמיכה יוגה
דקה קפיצות כפולות
20 כדור קיר

יסוד
SNATCH PUSHPRESS
בעיקר הגבהה והורדה של המוט

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
SNATCH PUSHPRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
20-40-80 סקווטים AIRSQUAT
20-30-40 כפיפות ABMAT
5-10-15 קלין TOUCH AND GO
10-10-10 כדור קיר
30 קפיצות כפולות / 80 יחיד בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
5 קימות טורקיות בכל צד
כל פעם עם משקל הולך וגדל
לנסות להגיע למשקל הכי גדול בניסיון האחרון
ללא מדידת זמן