יום: 8 בדצמבר 2020

Training

08.12.20 יום ג'

חימום: פעמיים
10 פטיש בכל יד
15 כדור קיר
20 ABMAT

יסוד
POWER SNATCH

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
BENCHPRESS 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
1-2-3-4-5-6-7-8
פאור סנצ'
גובלט סקווט KB
מתח/ בקפיצה
פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
דקה הנפות KB
דקה שכיבות סמיכה/ ברכיים
דקה ABMAT
חצי דקה מנוחה

Training

08.12.20 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פטיש בכל צד לשני הצדדים
20 הרמת רגליים בשכיבה
10 משיכות טבעת

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
לבצע חזרות של
1
2-1
3-2-1
וכו' עד
8…2-1
(כמו הדלקת נרות של חנוכייה)

כשכל חזרה היא של:
20-1 קפיצות חבל כפולות / 40 רגילות
2-קפיצות קופסה/עליות
3-הנפות KB
4-ABMAT + WB
5-פולקום שק כוח
6-שכיבות סמיכה / ברכיים
7-גובלט סקווט
8-לנג'ים עם KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
סמיכה צידית

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט אחורי שק כוח
משיכות טבעת