יום: 10 בדצמבר 2020

Training

10.12.20 יום ה'

WOD

חימום: פעם אחת
50 מכל אחד
כפיפות ABMAT
הנפות KB

יסוד
סנצ' DB/KB

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חזרות של 9-15-21
רלמ"מ / ABMAT+WB
סמצ' DB/KB יד שמאל
דדליפט 60% RM3
סנצ' KB/DB יד ימין
פרונטסקווט 2KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
הרמת רגליים סטטית
הרמות רגליים צידיות

ENDURANCE

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצה 200 מ'
10 כפיפות ABMAT
5 סקווט עילי עם מקל/צינור
5 דדליפט 2KB
11 משיכות טבעת / 5 מתח
22 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 סקווטים
44 סומו דדליפט הייפול KB קל
33 הנפות KB
22 כפיפות ABMAT
11 קפיצות קופסה
5 פושפרס 2KB
5 פולקום
TC=36

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
סמיכה צידית ימין
סמיכה קדמית
סמיכה צידית שמאל
סופרמן