יום: 20 בפברואר 2021

Training

21.02.21 יום א'

אימון אנדורנס 220221

חימום: פעמיים
12 פטיש בכל יד
20 סומו דדליפט
12 הרמות כדור
12 ישיבות V

יסוד
קלין KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
דקה מאמץ וחצי דקה מנוחה עד השלמה
(ניתן לפצל)
10 פושפרס KB בכל יד
20 משיכות טבעת / אופקיות
30 קלין KB בכל יד (60 סה"כ)
40 כדור קיר
50 עליות קופסה
60 גובלט סקווט
70 הנפות KB
80 כפיפות ABMAT
90 סקווטים
100 קפיצות חבל / 80 כוכב

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה צידית בהחלפת צדדים

אימון WOD210221

כוח
BENCH 5-5-5-3
2KB FRONTSQUAT 8-8-8

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצת 400 מ'/ 220 קפיצות חבל
10 כדור קיר
10 רלמ"מ / 20 ברכיים לחזה בתלייה
10 כדור קיר
10 פאור קלין
10 כדור קיר
5 פולקום

תרגולת 2 WOD – טבטה
משיכות טבעת / מתח / מתח לחזה