יום: 2 בספטמבר 2021

Training

03.09.21 יום ו'

::: *חימום: פעמיים* :::
80 קפיצות חבל
10 מתח / משיכות טבעת אופקיות
30 כפיפות ABMAT
10 קפיצות סקווט עם שק כוח

::: *יסוד* :::
קטלבל/דמבל סנצ'

::: *כוח* :::
בקסקווט BACKSQUAT 5-5-3
30 שניות סמיכה קדמית בין לבין

::: *תרגולת 1 WOD – למדידת זמן* :::
ארבע פעמים
5 בקסקווט 30% מהכוח מהרצפה
15 סנצ' KB/DB יד ימין
5 פושפרס 2KB
15 סנצ' KB/DB יד שמאל

::: *תרגולת 2 WOD – למירב חזרות* :::
12 דקות
3 מתח / עליון / קפיצה
11 הנפות KB
16 אופניים