יום: 9 בספטמבר 2021

Training

10.09.21 יום ו'

אימון 100921

חימום: פעם אחת
20 כדור קיר
20 הנפות KB
דקה סמיכה קדמית
400 מ' ריצה

כוח
SHOULDER PRESS 3-3-3
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה הנג קלין BB
דקה פושפרס 60% מהכוח
דקה בקסקווט BB
דקה פולקום מעל מוט
דקה מנוחה
* ה- BB אותו משקל במהלך התרגיל

תרגולת 2 WOD – טבטה
מתח
ABMAT

תרגולת 3 WOD – טבטה
טפיחת כתפיים
סמיכה צידית