יום: 27 באוקטובר 2021

Training

27.10.21 יום ה'

חימום: פעמיים
30 סקווט
חצי דקה תליה על מוט (DEADHANG)
20 הנפות KB רוסיות

יסוד
CLEAN AND JERK
pushup to side plank

כוח
CLEAN & JERK 5-5-5-3
10 pushup to side plank in between

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
10 לנג' + KB
5 מתח / 10 משיכות טבעת
5 רלמ"מ / 10 ישיבות V
5 קלין וג'רק 50% מהכוח

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 פולקום שק כוח
5 כדור קיר
10 הנפות KB