יום: 19 בינואר 2022

Training

20.01.22 יום ה'

אימון WOD200122

חימום: פעמיים
15 הנפות KB
15 שכיבות סמיכה יוגה
15 פולקום
10 מסביב לעולם עם מקל

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
OVERHEAD SQUAT 5-5-3-3
למי שקשה אז להחליף עם BACKSQUAT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 הנפות KB
10 קפיצות קופסה
10 רלמ"מ
10 כדור קיר
10 סקווט עילי מהרצפה (קרקע להגבהה) 50% מהכוח
20 לנג'ים עם KB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
סאלי שכיבות סמיכה