יום: 22 בינואר 2022

Training

23.01.22 יום א'

אימון 230122

חימום: פעמיים
30 כפיפות ABMAT
30 הנפות KB
10 מתח / עם משקל

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
30 סומו דדליפט הייפול KB
10 שכיבות סמיכה על מוט
5 רגליים למוט מתח/ 10 ברכיים למרפקים
5 בקסקווט מהרצפה 50% מהכוח
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שתי סטים (סה"כ 4 ד')
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה כפיפות ABMAT
לסה"כ חזרות