יום: 23 בינואר 2022

Training

24.01.22 יום ב'

אימון END240122

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
16 לנג'ים עם פלטה עילי

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 דיפים טבעות
5 שכיבות סמיכה
15 הנפות KB
15 רלמ"מ
25 סומו דדליפט הייפול KB
30 עליות קופסה
חצי דקה מנוחה

מותאם

מותאם WOD 1
8-16
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

מותאם WOD 2
פעמיים
5 אחוריים על צמיג
5 שכיבות ברכיים
15 הנפות KB
15 הרמות רגליים בשכיבה
25 סומו דדליפט הייפול KB
30 עליות קופסה
חצי דקה מנוחה