All posts by Moti

Training

24.02.20 יום ב'

חימום: פעמיים
12 הרמות כדור מהרצפה לאחיזה עילית
15 הנפות KB
16 לנג'ים עם פלטה עילית

יסוד
דיפים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 כדור קיר
12 דיפים /בקפיצה על טבעות/ על קופסה
12 משיכות טבעת
דקה שלמה של הליכת חוואי

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15-18
סומו דדליפט הייפול
פושפרס 2XKB
קפיצות סקווט עם שק כוח

Training

23.02.20 יום א'

חימום: פעמיים
5 כפיפות בטן GHD או 10 רלמ"מ
30 הנפות KB רוסיות
20 קפיצות לנג'ים

כוח
THRUSTER 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
10-20-30
סנצ' KB / DB בכל יד
שכיבות סמיכה / קופסה / ברכיים
ABMAT + WB
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
מתח

Training

21.02.20 יום ו'

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
חצי דקה סמיכה קדמית
15 ABMAT + WB
10 קפיצות קופסה

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
LINDA (mod)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
@25%RM1 DEADLIFT
PUSHUP / KNEES
HANG CLEAN
אותו משקל לדדליפט ולהנג קלין

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה צידית
משיכות טבעת / מתח

KELLY

20.02.20 יום ה'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
20 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת / 10 מתח לחזה

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
KELLY
חמש חזרות
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר
מספר החזרות בהתאם למגבלת זמן
TIME CAP 35 MIN