All posts by Moti

TrainingWOD

27.08.15 יום ה'

PhotoGrid_1440653627827חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
15 קפיצות קופסה
2 סטריקט מתח

טכניקה: סקווט עילי

כוח:
OVERHEAD SQUAT  3-3-3
DEADLIFT 3-3-3

תרגולת WOD – שתיים עשרה ד' למירב חזרות
2 מתח / 5 משיכות טבעת אנכיות / 15 משיכות טבעת רגילות
4 פושפרס KB
8 הנפות KB

טבטה:
אופניים
ABMAT

TrainingWOD

25.08.15 יום ג'

image

חימוםפעמיים

30 פולקום
20 סנצ' KB

תרגולת 1 WOD – שלוש פעמים למדידת זמן
5 מתח
100 חבל

תרגולת 2 WOD – חמש חזרות למדידת זמן
20 ט'רסטר
10 דיפים אחוריים
20 שכיבות סמיכה
10 פושפרס

TrainingWOD

23.08.15 יום א'

PhotoGrid_1440278943371חימום: פעמיים
15 חתירה
30 פטיש (מתחלף)
45 KB
60 חבל

תרגולת 1 WOD – שבע ד' למירב חזרות
10 קפיצות קופסה
20 פיסטולים (מתחלף)

תרגולת 2 WOD – שבע ד' למירב חזרות
סומו דדליפט הייפול
פולקום מעל מוט

TrainingWOD

20.08.15 יום ה'

חימום: פעמיים
60 חבל
30 ABMAT
10 מתח בכל צורה שהיא

טכניקה: כדור קיר, כולל השימוש בכדור 2.7 ק"ג לשיפור סגנון

כוח: CLEAN  3-3-3

תרגולת WOD – חמש פעמים למדידת זמן
400 מ' ריצה
30 הנפות KB
30 משיכות טבעת
30 כדור קיר

טבטה:
סקווטים רגילים
ABMAT + WB