קטגוריה: Competitions

Open

20.10.19 יום א' בסוכות

חימום: פעמיים
40 קפיצות חבל
2 הליכת חוואי
חצי דקה סמיכה קדמית
10 משיכות טבעת / אופקיות

יסוד
ג'רק KB יד אחת

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בחזרות של
4-8-12-16
הנפות KB
ABMAT
כדור קיר
שכיבות סמיכה
1/2 מתח
עליות קופסה + KB
ג'רק KB יד ימין
ג'רק KB יד שמאל

תרגולת 2 WOD – טבטה אחת לחילופין
1. סקווטים
2. אופניים

Open

14.10.19 יום ב' בסוכות

חימום: פעמיים
15 גובלט סקווט
20 ABMAT
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
הנפות KB רוסיות 2XKB
פיסטולים עם טבעות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 כדור קיר
20 קפיצות קופסה
15 דדליפט 2XKB
15 הנפות KB רוסיות 2XKB
10 סקווט קדמי 2XKB
10 פיסטולים/ עם טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT

תרגולת 3 WOD – טבטה
מתח / משיכות טבעת
שכיבות סמיכה

Open

22.01.18 יום ב'

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
16 לגנג'ים עם פלטה עילי

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
18.0
9-15-21
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום מעל KB/DB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
10 דיפים בקופסאות / אחוריים על צמיג
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
20 הנפות KB
30 סומו דדליפט הייפול KB
דקה מנוחה