קטגוריה: ANGIE

ANGIE

08.07.20 יום ד'

חימום: פעמיים
הלוך ושוב הליכת אגבר טול עם 2 KB
400 מ' ריצה
30 ABMAT
10 אינצ'וורם

יסוד
HAND STAND PUSH UP

סקיל
10 שניות עמידת ידיים / או
HAND STAND PUSH UP

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ANGIE
100 מתח
100 שכיבות סמיכה
100 כפיפות ABMAT
100 סקווטים

ANGIEGRACE

09.07.19 יום ג'

חימום: פעמיים
הליכת אגבר טול עם 2 KB
20 הנפות KB רוסיות
30 ABMAT

יסוד
HAND STAND PUSH UP

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
10 שניות עמידת ידיים / או
HAND STAND PUSH UP
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ANGIE (MOD)
שלוש פעמים
33 משיכות טבעת / 13 מתח (גומי)
33 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 ABMAT או 13 רלמ"מ
33 סקווטים (AIRSQUATS)

תרגולת 2 WOD – ללא למדידת זמן
בשינוי GRACE
30 קלין וג'רק
נשים 20-25 גברים 30-40
יש להתחיל באופן עצמאי וללא מדידת זמן
עבודה על טכניקה בלבד

ANGIEGRACE

11.07.18 יום ד'

חימום: פעמיים
הליכת אגבר טול עם 2 KB
20 הנפות KB רוסיות
30 ABMAT

יסוד
HAND STAND PUSH UP

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
10 שניות עמידת ידיים / או
HAND STAND PUSH UP
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ANGIE (MOD)
שלוש פעמים
33 משיכות טבעת / 13 מתח (גומי)
33 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 ABMAT או 13 רלמ"מ
33 סקווטים (AIRSQUATS)

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
בשינוי GRACE
30 קלין וג'רק
נשים 20-25 גברים 30-40
יש להתחיל באופן עצמאי וללא מדידת זמן
עבודה על טכניקה בלבד

ANGIE

12.07.17 יום ד'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
30 ABMAT

יסוד
FRONTSQUAT סקווט קדמי

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-1
10 הנפות KB בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ANGIE (MOD)
שלוש פעמים
33 משיכות טבעת / 15 מתח
33 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 ABMAT
33 סקווטים (AIRSQUATS)

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
רוקסאן
פולקום