קטגוריה: CINDY

CINDY

18.08.19 יום א'

חימום:
50 ק. חבל
3 הליכות חוואי
30 אופניים

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
SNATCH PUSH PRESS 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-5-7-8-10 סקווט קלין
ABMAT 9-15-21-24-30

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
CINDY (חלקי)
10 דקות
5 מתח / עליון / משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה
15 סקווטים

CINDYMARY

18.11.18 יום א'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
ABMAT 20
10 פטיש

יסוד
פיסטולים
CLEAN & JERK KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
בין לבין לבצע 3 קלין וג'רק KBX2

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
CINDY
10 דקות
5 מתח / 10 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה / 15 ברכיים
15 סקווטים

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
MARY
10 דקות
5 דחיקות חלקיות בעמידת ידיים (על ערמת ABMAT)
או 5 פושרס 2XKB
10 פיסטולים על צמיג / על קופסה
15 מתח / 25 משיכות טבעת

CINDYMARY

14.11.17 יום ג'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
ABMAT 20
10 פטיש

יסוד
פיסטולים
CLEAN & JERK KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
בין לבין לבצע 3 קלין וג'רק KBX2

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
CINDY
10 דקות
5 מתח / 10 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה / 15 ברכיים
15 סקווטים

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
MARY
10 דקות
5 דחיקות חלקיות בעמידת ידיים (על ערמת ABMAT)
—-או 5 פושרס 2XKB
10 פיסטולים על צמיג / על קופסה
15 מתח / 25 משיכות טבעת

CINDY

20.08.17 יום א'

חימום:
50 ק. חבל
3 הליכות חוואי
30 אופניים

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
5 OHS עם מוט/ צינור בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-5-7-8-10 סקווט קלין
ABMAT 9-15-21-24-30

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
CINDY (חלקי)
12 דקות
5 מתח / עליון / משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה
15 סקווטים