קטגוריה: FILTHY FIFTY

FILTHY FIFTY

24.12.19 יום ג'

חימום: פעמיים
50 סקווטים
חצי דקה סמיכה קדמית
10 שכיבות סמיכה T

יסוד
קפיצות קופסה
פושפרס 2KB

כוח
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY FIFTY / THIRTY
50/30 קפיצות קופסה
50/30 משיכות טבעת
50/30 הנפות KB
50/30 לנג'ים
ABMAT 50/30
50/30 פושפרס
50/30 כדור קיר
50/30 פולקום
50/30 קפיצות חבל

FILTHY FIFTY

24.09.19 יום ג'

חימום: פעם אחת
3 הליכת חוואי
10 שכיבות סמיכה
טיפוס חבל אחד
ריצת הקפה עם שק כוח

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30/50 מלוכלכים
30/50 קפיצות קופסה
30/50 מתח / בקפיצה
30/50 הנפות KB
30/50 לנג'ים
30/50 ברכיים למרפקים / ABMAT
30/50 פושפרס 2X קטלבל
30/50 סקווטים
30/50 כדור קיר
30/50 פולקום
30/50 ק. חבל / 25 כפולות

FILTHY FIFTY

17.12.18 יום ב'

חימום: פעמיים
50 סקווטים
חצי דקה סמיכה קדמית
10 שכיבות סמיכה T

יסוד
קפיצות קופסה
פושפרס 2KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY FIFTY / THIRTY
50/30 קפיצות קופסה
50/30 משיכות טבעת
50/30 הנפות KB
50/30 לנג'ים
ABMAT 50/30
50/30 פושפרס
50/30 כדור קיר
50/30 פולקום
50/30 קפיצות חבל

FILTHY FIFTYTraining

23.09.18 יום א' חוה"מ

חימום: פעמיים
3 הליכת חוואי
10 שכיבות סמיכה
טיפוס חבל אחד
ריצת מדרגות עם שק כוח

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30/50 מלוכלכים
30/50 קפיצות קופסה
30/50 הנפות KB
30/50 לנג'ים
ABMAT 30/50
30/50 פושפרס 2X קטלבל
30/50 סקווטים
30/50 כדור קיר
30/50 פולום
30/50 ק. חבל / 25 כפולות