קטגוריה: FRAN

FRAN

28.06.20 יום א'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
20 הנפות KB
10 משיכות טבעת
400 מ' ריצה
מסביב לעולם עם מקל

יסוד
ט'רסטר THRUSTER

כוח
THRUSTER 5-5-3-3
5 שניות ע. ידיים בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח
RX: TH@43KG/29KG
כל אחד לפי הסקייל המתאים שלו
TC 12 MIN

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
ANNIE
10-20-30-40-50
ABMAT
קפיצות חבל / כפולות
TC = 12

FRAN

02.10.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 קפיצות כפולות/ 40 רגיל
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 כדור קיר

יסוד
מתח קיפינג – חזרה

כוח
THRUSTER 5-3-3
חצי דקה סקווט עמוק בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח/ בקפיצה/ טבעות אופקי

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 ד'
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 דיפים / אחוריים
10 ABMAT

CHELSEAFRAN

16.06.19 יום א'

חימום: שלוש פעמים
חימום 'קורספיט' הקלאסי
10 ABMAT
10 בקסקווט שק כוח
10 מתח / משיכות טבעת
10 מקבילי טבעות / אחורי
10 סקווט עילי

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
DIPS 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטר
מתח

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
CHELSEA בשינוי
5 משיכות טבעת אופקיות
10 שכיבות סמיכה
15 סקווטים

כל דקה על הדקה למשך 12 ד'

FRAN

30.09.18 יום א'

חימום: פעמיים
10 קפיצות כפולות/ 40 רגיל
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 כדור קיר

יסוד
מתח קיפינג – חזרה

כוח
THRUSTER 5-3-3
חצי דקה סקווט עמוק בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח/ בקפיצה/ טבעות אופקי

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד'
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 דיפים / אחוריים
10 ABMAT