קטגוריה: GRACE

ANGIEGRACE

09.07.19 יום ג'

חימום: פעמיים
הליכת אגבר טול עם 2 KB
20 הנפות KB רוסיות
30 ABMAT

יסוד
HAND STAND PUSH UP

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
10 שניות עמידת ידיים / או
HAND STAND PUSH UP
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ANGIE (MOD)
שלוש פעמים
33 משיכות טבעת / 13 מתח (גומי)
33 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 ABMAT או 13 רלמ"מ
33 סקווטים (AIRSQUATS)

תרגולת 2 WOD – ללא למדידת זמן
בשינוי GRACE
30 קלין וג'רק
נשים 20-25 גברים 30-40
יש להתחיל באופן עצמאי וללא מדידת זמן
עבודה על טכניקה בלבד

GRACETraining

29.03.19 יום ו'

חימום: פעמיים
30 גובלט סקווט
20 פושפרס KB
10 קלין KB
מוביליטי מקל

יסוד
TURKISH SITUP

כוח
DIP 5-5-3-1
סקייל: אקצנטרי
BENCHPRESS 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 פעמים
30 לנג'ים בהליכה עם 2KB
5 מתח סטריקט / C2B/ בקפיצה
15 טורקי חלקי עם KB בכל יד

תרגולת 2 WOD – גרייס GRACE
30 קלין וג'רק

ANGIEGRACE

11.07.18 יום ד'

חימום: פעמיים
הליכת אגבר טול עם 2 KB
20 הנפות KB רוסיות
30 ABMAT

יסוד
HAND STAND PUSH UP

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
10 שניות עמידת ידיים / או
HAND STAND PUSH UP
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ANGIE (MOD)
שלוש פעמים
33 משיכות טבעת / 13 מתח (גומי)
33 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 ABMAT או 13 רלמ"מ
33 סקווטים (AIRSQUATS)

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
בשינוי GRACE
30 קלין וג'רק
נשים 20-25 גברים 30-40
יש להתחיל באופן עצמאי וללא מדידת זמן
עבודה על טכניקה בלבד

GRACEKAREN

13.07.17 יום ה'

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל / 20 DU
20 גובלט סקווט
10 שכיבות סמיכה

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
10 שניות עמידת ידיים / או
אחד HAND STAND PUSH UP
בין לבין

יסוד
HAND STAND PUSH UP

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בשינוי KAREN
100 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
בישנוי GRACE
30 קלין וג'רק
נשים 20-25 גברים 30-40