קטגוריה: KELLY

KELLY

20.02.20 יום ה'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
20 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת / 10 מתח לחזה

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
KELLY
חמש חזרות
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר
מספר החזרות בהתאם למגבלת זמן
TIME CAP 35 MIN

KELLY

17.11.19 יום א'

חימום: פעמיים
חצי דקה חימום כתפיים עם מקל
דקה סמיכה קדמית
15 סקווט עילי עם מקל
10 מתח
12 לנג'ים

יסוד
SUMO DEADLIFT HIGHPULL

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
DEADLIFT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
KELLY חלקי
שלוש חזרות של:
ריצה 400 מ' בעלייה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
6-9-12
סומו דדליפט הייפול BB
פולקום
ABMAT

BARBARAKELLY

04.10.19 יום ו'

חימום: פעם אחת
30 קפיצות חבל
30 הנפות KB
דקה סמיכה קדמית

יסוד
DEADLIFT

כוח
DEADLIFT 5-5-5
BACKSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
BARBARA בשינוי
שלוש פעמים
10 מתח / עליון / בקפיצה
15 שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT 20
25 סקווט

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
KELLY בשינוי
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

KELLY

03.04.19 יום ד'

חימום: פעמיים
40 חבל עם 10 נסיונות לכפולות
20 ABMAT עם 5 נסיונות ל T2B
16 לנג'ים עם פלטה עילית

יסוד
כדור קיר
סקווט קדמי ופושפרס 2XKB

כוח
DEADLIFT 5-3-3-3
BACKSQUAT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – קלי חלקי KELLY
שלוש פעמים:
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
5 פרונט סקווט KB X2 קלים
18 משיכות טבעת / אופקיות
5 דדליפט KB X1 כבד
18 ABMAT
5 פושפרס KB X2 קלים
18 שכיבות סמיכה / ברכיים