קטגוריה: MARY

CINDYMARY

18.11.18 יום א'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
ABMAT 20
10 פטיש

יסוד
פיסטולים
CLEAN & JERK KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
בין לבין לבצע 3 קלין וג'רק KBX2

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
CINDY
10 דקות
5 מתח / 10 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה / 15 ברכיים
15 סקווטים

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
MARY
10 דקות
5 דחיקות חלקיות בעמידת ידיים (על ערמת ABMAT)
או 5 פושרס 2XKB
10 פיסטולים על צמיג / על קופסה
15 מתח / 25 משיכות טבעת

CINDYMARY

14.11.17 יום ג'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
ABMAT 20
10 פטיש

יסוד
פיסטולים
CLEAN & JERK KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
בין לבין לבצע 3 קלין וג'רק KBX2

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
CINDY
10 דקות
5 מתח / 10 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה / 15 ברכיים
15 סקווטים

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
MARY
10 דקות
5 דחיקות חלקיות בעמידת ידיים (על ערמת ABMAT)
—-או 5 פושרס 2XKB
10 פיסטולים על צמיג / על קופסה
15 מתח / 25 משיכות טבעת

CINDYMARY

16.11.16 יום ד'

img_20161116_104752.jpg

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
ABMAT 20
10 פטיש

יסוד
פיסטולים
HANDSTANDPUSHUP

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
בין לבין לבצע 3 פאור קלין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
CINDY
10 דקות
5 מתח
10 שכיבות סמיכה
15 סקווטים

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
MARY
10 דקות
5 דחיקות חלקיות בעמידת ידיים / פושפרס
10 פיסטולים
15 מתח

CINDYMARY

09.02.16 יום ג'

PhotoGrid_1455007091286חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
30 ABMAT
30 כדור קיר
15 נדנודי קשת

יסוד
פיסטולים
מתח

כוח
CLEAN 5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
20 דקות

או: סינדי
5 מתח/ נדנוד
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15 סקווטים

או: מרי
5 HANDSTAND PU / פושפרס
10 פיסטולים
15 מתח/ נדנוד

ניתן לראות תוצאות קודמות ב 17.11.15, 24.09.15, 02.02.15