קטגוריה: NASTY GIRLS

NASTY GIRLS

18.01.19 יום ו'

חימום: פעמיים
ABMAT 10
30 פטיש
10 פולקום

כוח
PRESS 5-3-3-1
5 דחיקה בעמידת ידיים (עם הגבהה) בין לבין
HAND STAND PUSHUP
או עמידת ידיים סטטית על קיר ל 15 שניות
או הליכה עם 2XKB בהגבהה מעל הראש

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
"NASTY GIRLS"
שלוש חזרות
50 סקווטים
7 מתח / 14 משיכות טבעת
7 דיפים/אחוריים על צמיג
10 הנג קלין

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שלוש חזרות
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה סומו דדליפט הייפול KB

NASTY GIRLSTraining

16.11.18 יום ו'

חימום: פעם אחת
20 כדור קיר
הליכת דוב הלוך ושוב
ABMAT 20
הליכת עקרב הלוך ושוב

יסוד
מסל אפ נתמך

קרנצ' צידי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
20 שניות סמיכה צידית

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
NASTY GIRLS (MOD
שלוש חזרות
50 סקווט
| 7 מסל אפ נתמך
| או
| או 7 משיכות טבעת ו 7 דיפ אחורי
10 הנג פאור קלין
CUT OFF TIME 18 MIN

תרגולת 2 WOD – כל דקה על הדקה
5 ד'
3 קרנץ' צידי צד ראשוון
2 שכיבות סמיכה
3 קרנץ' צידי צד שני
2 ישיבות אולר

NASTY GIRLS

17.01.18 יום ד'

חימום: פעמיים
ABMAT 10
30 פטיש
10 פולקום

כוח
PRESS 5-3-1
5 דחיקה בעמידת ידיים (עם הגבהה) בין לבין
HAND STAND PUSHUP

 1 WOD – למדידת זמן
"""NASTY GIRLS"""
שלוש חזרות
50 סקווטים
7 מתח / שלבים
7 דיפים/שכיבות סמיכה/ברכיים
10 הנג קלין

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שלוש חזרות
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה סומו דדליפט הייפול

NASTY GIRLS

12.11.17 יום א'

חימום: פעמיים
20 כדור קיר
זחילות דוב הלוך ושוב
ABMAT 20

יסוד
מסל אפ נתמך
הנג קלין

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
20 שניות סמיכה צידית

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
NASTY GIRLS (mod
שלוש חזרות
50 סקווט
| 7 מסל אפ נתמך
| או
| או 7 משיכות טבעת ו 7 דיפ אחורי
10 הנג פאור קלין
CUT OFF TIME 18 MIN

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 ד'
5 קרנץ' צידי צד ראשוון
5 שכיבות סמיכה
5 קרנץ' צידי צד שני
5 ישיבות אולר