TrainingWOD

16.05.15 יום ג'

PhotoGrid_1434445657404חימום:שלוש פעמים
20 חתירה
20 קפיצות סקווט עם משקל
20 ABMAT + WB

כוח:
DEADLIFT 5-5-5

תרגולת (WOD) – חמש פעמים למדידת זמן
12 דדליפט
9 קלין תלוי
6 פוש ג'רק

מטקון (METCON) – עשר ד' למירב חזרות
15 משיכות טבעת
10 דיפים אחוריים
20 ABMAT

TrainingWOD

14.06.15 יום א'

PhotoGrid_1434268996537חימום:
כלב אשפתות
מתיחת כלב
חימום ברגנר

יסוד:HANGSNATCH

כוח:
HANGSNATCH 5-5-5

תרגולת (WOD) – שלוש פעמים למדידת זמן
50 משיכות טבעת
25-35-50 כדור קיר

מטקון (METCON) – פעמיים למדידת זמן
דקה סקווטים
30 שניות מנוחה
דקה ABMAT
30 שניות מנוחה
דקה קפיצות קופסה/גלגל
30 שניות מנוחה

TrainingWOD

11.06.15 יום ה'

PhotoGrid_1434003094974חימום: פעמיים
30 חתירה
30 כדור קיר
30 סקווט

כוח:
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת (WOD) – שלוש פעמים למדידת זמן
7 מתח/ 14 בקפיצה/ 21 משיכות טבעת
7 סקווט קלין וג'רק

מטקון (METCON) – פעמיים למרב חזרות
דקה משיכות טבעת
30 שניות מנוחה
דקה סקווטים
30 שניות מנוחה
דקה הנפות KB
30 שניות מנוחה

TrainingWOD

09.06.15 יום ג'

PhotoGrid_1433826502404חימום: פעמיים
60 חבל
20 חתירה
30 הנפות KB

כוח:
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 (WOD) – למדידת זמן
800 מ' ריצה
24 – 21 – 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3:
|  משיכות טבעת
|  שכיבות סמיכה / ברכיים
|  פולקום
|  הנפות KB
400 מ' ריצה + שק כוח
200 מ' הליכת חוואי