Training

18.01.22 יום ג'

אימון WOD170122

חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה צידית כל צד
15 ישיבות V
10 קלין וג'רק DB בכל יד
300 מ' חתירה

יסוד
פיסטולים
https://youtu.be/VDJt-YlgXS8

כוח
דדליפט 3-DEADLIFT 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
-10 כדור קיר
21 דדליפט @70% RM3
-10 כדור קיר
15 שכיבות סמיכה
-10 כדור קיר
8 לנג'ים עם פלטה עילית
-10 כדור קיר
60 ק. חבל / 30 כפולות
-10 כדור קיר
8 לנג'ים עם פלטה עילית
-10 כדור קיר
15 שכיבות סמיכה
-10 כדור קיר
21 דדליפט @70% RM3

תרגולת 2 WOD – טבטה
פיסטולים
משיכות טבעת / מתח

Training

27.10.21 יום ה'

חימום: פעמיים
30 סקווט
חצי דקה תליה על מוט (DEADHANG)
20 הנפות KB רוסיות

יסוד
CLEAN AND JERK
pushup to side plank

כוח
CLEAN & JERK 5-5-5-3
10 pushup to side plank in between

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
10 לנג' + KB
5 מתח / 10 משיכות טבעת
5 רלמ"מ / 10 ישיבות V
5 קלין וג'רק 50% מהכוח

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 פולקום שק כוח
5 כדור קיר
10 הנפות KB

Training

04.10.21 יום ב'

::: *אימון 041021* :::

::: *חימום: פעמיים* :::
10 כדור קיר
200 מ' חתירה
20 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה יוגה

::: *כוח* :::
פאור קלין POWER CLEAN 5-5-3-3
פושפרס PUSHPRESS 5-5-5

::: *תרגולת 1 WOD – למדידת זמן* :::
חזרות של 10-20-30
קפיצות חבל כפולות / רגילות X2
כפיפות ABMAT
סקווטים
הנפות KB רוסיות
1/2 קלין 50% מהכוח (5-10-15)

::: *תרגולת 2 WOD – למרב חזרות* :::
5 ד'
2 מתח /מתח עליון/ משיכות טבעת
4 פושפרס 2KB/2DB
8 הנפות KB

Training

01.10.21 יום ו'

::: *אימון 011021* :::

::: *חימום: פעמיים* :::
10 שכיבות סמיכה
20 הנפות KB
20 קלוריות חתירה

::: *יסוד* :::
הליכת חוואי FARMER'S CARRY

::: *כוח* :::
BENCHPRESS 5-5-3
BACKSQUAT 3-3-3

::: *תרגולת 1 WOD – למדידת זמן* :::
6 חזרות
3 מתח / 6 משיכות טבעת
6 שכיבות סמיכה / 10 ברכיים
9 קפיצות קופסה / 12 עליות
14 סנצ' KB/DB – שבע בכל יד
20 מ' הליכת חוואי 2XKB
(הלוך ושוב אחד)

::: *תרגולת 2 WOD – למדידת זמן* :::
5-10-15
כפיפות ABMAT עם פלטה
טוויסט רוסי בישיבה עם פלטה