תגית: backsquat

Training

10.03.20 יום ג'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
2 הקפות הליכת חוואי עם KB
20 משיכות טבעת
5 פולקום

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
WEIGHTED STEP UP WITH BB 4-4-4-4

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
2-4-6-8-10-8-6-4-2
דדליפט @50% RM5
פולקום מעל מוט
כדור קיר
רלמ"מ / הרמת רגליים בשכיבה

תרגולת 2 WOD – איזומטרי
פעמיים:
סמיכה קדמית דקה
ישיבת V עם ידיים קדימה חצי דקה
תלייה על מוט (DEADHANG) חצי דקה

Training

05.03.20 יום ה'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
10 הליכת לנג'ים עם פלטה
15 שניות עמידת ידיים על קיר
20 סקווטים

כוח
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
9 ד'
5 רלמ"מ / 10 הרמות ברכיים בתלייה
10 דדליפט KB
5 רצפה להגבהה BARBELL

9 ד'
15 הנפות KB רוסיות
10 קפיצות קופסה / משטחים
5 מתח / 10 משיכות טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמיכה
משיכות טבעת / אופקיות

Training

27.02.20 יום ה'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
חצי דקה פלנק צידי כל צד
10 ברכיים למרפקים
או רגליים למוט (TOES TO BAR)

יסוד
סקווט קלין ט'רסטר

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים לפי מס' חזרות משתנה
7-8-9 כדור קיר
7-8-9 שכיבות סמיכה / ברכיים
7-8-9 מתח / משיכות טבעת
7-8-9 הנפות KB
7-8-9 קפיצות צידיות מעל מוט BB
7-8-9 סקווט קלין ט'רסטר
30 קפיצות חבל כפולות / 60 רגילות
בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
דיפים / אחוריים
קפיצות סקי SKI JUMPS
רלמ"מ / ברכיים למרפקים

Training

18.02.20 יום ג'

חימום: פעמיים
30 ABMAT
15 PP בכל יד
30 סקווטים

יסוד
BAR ROLLOVER
קימה טיורקית חלקית

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
2 עליות שמש / 5 נדנודי 180 מעלות
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
21-15-9
הנפות KB
עליות קופסה + KB
קימה טורקית חלקית

תרגולת 2 WOD – טבטה
דדליפט / KB
כדור קיר