תגית: backsquat

Training

28.12.19 מוצ"ש

חימום: פעמיים
20 קלין 2XKB
20 ABMAT
20 העברת מוט מכתף לכתף בזוגות

יסוד
סקווט קלין

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
5 שניות ע' ידיים / על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
7 סקווט קלין
7 פושפרס
7 פולקום למתח
7 כדור קיר
7 ABMAT
דקה מנוחה
* אותו מוט לכל התרגיל

Training

26.12.19 יום ה'

חימום: פעמיים
20 סקווט
ABMAT 20
10 מתח / 20 משיכות טבעת אופקיות
2 טיפוס חבל

יסוד
JERK

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
JERK 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 קלין וג'רק
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
5 רלמ"מ
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
15 כדור קיר
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
20 הנפות KB
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
20 לנג'ים עם KB
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות

Training

15.12.19 יום א'

חימום: פעמיים
20 שכיבות סמיכה / רגליים על כדור
40 סומו דדליפט הייפול
3 רלמ"מ שלוש פעמים (לעבוד על שיפור סגנון)

יסוד
רלמ"מ TOES TO BAR
דיפים טבעות

כוח
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חמש חזרות
30 שניות רלמ"מ / הרמות רגליים
30 שניות מנוחה
30 שניות דיפים טבעות / אחוריים
30 שניות מנוחה
30 שניות דדליפט 70% משקל גוף
30 שניות מנוחה
30 שניות דחיקה בע. ידיים / פושפרס
30 שניות מנוחה
*בסוף כל סבב לרשום את התוצאה
של סך כל החזרות

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט
שכיבות סמיכה

Training

08.12.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
דיפים טבעות / אקצנטרי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 כדור קיר
5 דיפים בטבעות / 15 דיפים אחוריים
10 מתח / 20 משיכות טבעת
5 ט'רסטר 80% ממשקל הפרס
10 שכיבות סמיכה / 20 שכיבות ברכיים
ABMAT 30

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
20 קלין וג'רק
10 סנצ'
עם המוט של ה WOD הקודם