תגית: benchpress

Training

22.10.19 יום ג'

חימום: פעמיים
ריצה 200 מ'
20 הנפות KB
10 לנג'ים + פלטה עילית

יסוד
FARMER'S CARRY
הליכת חוואי

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-3
10 שניות ע. ידיים על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6 חזרות
3 מתח / משיכות טבעת
6 שכיבות סמיכה / 10 ברכיים
9 קפיצות קופסה / 12 עליות
12 סנצ' KB/DB – שש בכל יד
20 מ' הליכת חוואי 2XKB
(הלוך ושוב אחד)

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
5-10-15
TOES TO BAR / ABMAT + WB
סומו דדליפט הייפול BB

Training

06.10.19 יום א'

חימום: פעם אחת
20 כדור קיר
דקה אופניים
דקה טיפוס הרים

כוח
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה פושפרס
דקה בקסקווט עם שק כוח
דקה קלין
דקה פולקום מעל מוט
דקה מנוחה
* פושפרס וקלין עם אותו BB

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
סמיכה צידית

FILTHY FIFTY

24.09.19 יום ג'

חימום: פעם אחת
3 הליכת חוואי
10 שכיבות סמיכה
טיפוס חבל אחד
ריצת הקפה עם שק כוח

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30/50 מלוכלכים
30/50 קפיצות קופסה
30/50 מתח / בקפיצה
30/50 הנפות KB
30/50 לנג'ים
30/50 ברכיים למרפקים / ABMAT
30/50 פושפרס 2X קטלבל
30/50 סקווטים
30/50 כדור קיר
30/50 פולקום
30/50 ק. חבל / 25 כפולות

Training

12.09.19 יום ה'

חימום: פעמיים
10 שניות ע' ידיים על קיר / על קופסה
20 הנפות KB
50 ק. חבל / 30 כפול
12 לנג'ים

יסוד
קפיצות חבל כפולות

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-3
חצי דקה DEADHANG בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
4 פעמים
30 קפיצות כפולות /60 רגילות
15 משיכות טבעת/10 מתח/5 מתח לחזה
30 סקווטים
15 רלמ"מ
100 מ' ספרינט
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
5 סנצ' KB יד ימין
5 הנפות KB רוסיות
5 סנצ' KB יד שמאל