תגית: benchpress

At Home

01.04.20 יום ד' אימון בית

חימום: פעמיים
20 גובלט סקווט
חצי דקה ריצה במקום
20 הנפות KB רוסיות

יסוד
קימה טורקית TURKISH GETUP

כוח
סקווט אחורי עם שק POWERBAG BACKSQUAT
5-5-5-5
בנצ'פרס רצפה FLOOR BENCHPRESS
5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 פעמים
30 לנג'ים במקום עם 2KB
10 חתירה KB על כיסא יד ימין
10 חתירה KB על כיסא יד שמאל
10 קימות טורקיות מלאות (5 כל יד)

תרגולת 2 WOD – טבטה
כפיפות בטן ABMAT
הנפות KB

Training

01.03.20 יום א'

חימום: פעמיים
12 שכיבות סמיכה
20 גובלט סקווט
חצי דקה סמיכה צידית (מצטבר)
2 טיפוס חבל / 4 טיפוס מהרצפה לעמידה
20 הנפות KB

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
2KB FRONTSQUAT 8-8-8

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצת 400 מ'/ 220 קפיצות חבל
10 כדור קיר
10 רלמ"מ / 20 ברכיים לחזה בתלייה
10 כדור קיר
10 פאור קלין
10 כדור קיר
5 פולקום

תרגולת 2 WOD – טבטה
משיכות טבעת / מתח / מתח לחזה

Training

27.02.20 יום ה'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
חצי דקה פלנק צידי כל צד
10 ברכיים למרפקים
או רגליים למוט (TOES TO BAR)

יסוד
סקווט קלין ט'רסטר

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים לפי מס' חזרות משתנה
7-8-9 כדור קיר
7-8-9 שכיבות סמיכה / ברכיים
7-8-9 מתח / משיכות טבעת
7-8-9 הנפות KB
7-8-9 קפיצות צידיות מעל מוט BB
7-8-9 סקווט קלין ט'רסטר
30 קפיצות חבל כפולות / 60 רגילות
בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
דיפים / אחוריים
קפיצות סקי SKI JUMPS
רלמ"מ / ברכיים למרפקים

KELLY

20.02.20 יום ה'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
20 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת / 10 מתח לחזה

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
KELLY
חמש חזרות
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר
מספר החזרות בהתאם למגבלת זמן
TIME CAP 35 MIN