תגית: benchpress

Training

05.03.21 יום ו'

אימון 050321

חימום: פעמיים
20 סומו דדליפט הייפול KB
15 הנפות KB
20 סקווטים
15 ישיבות V

כוח
SUMO DEADLIFT HIGHPULL 5-5-3-1
10 פשיטות GHD בין לבין
BENCHPRESS 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
עם 50% מהמשקל של ה SDHP
שלוש פעמים:
15 דדליפט BB
10 פולקום
10 קלין BB
20 משיכות טבעת
5 ט'רסטרים BB
10 מתח / בקפיצה
15 מקבילים אחוריים/ 5 טבעות

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
אנני (בשינוי) ANNIE (Mod)
10-20-30
קפיצות חבל (כפולות)
כפיפות ABMAT

Training

22.12.20 יום ג'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
15 הנפות KB רוסיות
10 סנצ' KB/DB בכל יד

יסוד
POWER SNATCH

כוח
POWER SNATCH 3-3-3-3
BENCHPRESS 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 קפיצות חבל / 400 מ' ריצה
10 כדור קיר
10 מתח
10 פאור סנצ' 60%RM3
10 הנפות KB
10 סקווטים

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
2-4-6 עליות קופסה רוסיות
10-20-30 ABMAT
5-10-15 שכיבות סמיכה / ברכיים

Training

08.12.20 יום ג'

חימום: פעמיים
10 פטיש בכל יד
15 כדור קיר
20 ABMAT

יסוד
POWER SNATCH

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
BENCHPRESS 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
1-2-3-4-5-6-7-8
פאור סנצ'
גובלט סקווט KB
מתח/ בקפיצה
פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
דקה הנפות KB
דקה שכיבות סמיכה/ ברכיים
דקה ABMAT
חצי דקה מנוחה

Training

28.08.20 יום ו'

חימום: פעמיים
20 לנג'ים + KB
10 פטיש בכל יד
10 ישיבות V
60 קפיצות חבל / 30 כפולות

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3-3
3 טיפוס קיר משכיבה מלאה לע. ידיים
מגבלת זמן TC=15

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
5 פושפרס BB משקלים RX 50/35
5 מתח לחזה / 10 משיכות טבעת אופקיות
10 שכיבות סמיכה
10 כדור קיר
16 לנג'ים עם 2KB בפרונטרק
16 ישיבות V
מגבלת זמן TC=20

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
9-15-21
סומו דדליפט הייפול BB משקל RX 40/25
כפיפות ABMAT
מגבלת זמן TC=8